หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ลิขสิทธิ์แบบบ้าน  (อ่าน 16564 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
PrettyJudie
อาสาสมัคร
สมาชิกเว็บ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 11,856


___www.ict.in.th___


« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 08:43:21 AM »

ลิขสิทธิ์แบบบ้าน


“ลิขสิทธิ์” เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่สามารถถือครองได้ และกฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น
     
โดยหลักการกว้าง ๆ กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรมและศิลปกรรม แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรม, นาฏกรรม, ศิลปกรรม, ดนตรี  กรรม, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์, สิ่งบันทึกเสียง, งานแพร่เสียงแพร่ภาพ, งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี ศิลปะ และวิทยาศาสตร์
   
งานออกแบบอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก การสร้างสรรค์หุ่นจำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เรียกกันว่างานสถาปัตยกรรม เกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปกรรม
   
แม้จะเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่ยังมีผู้สนใจ เข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์แบบบ้านจำนวนไม่มากนัก ทางสมาคมรับสร้างบ้านจึงได้จัดการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์แบบบ้านขึ้น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวกันมากขึ้น
   
ปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดว่าจะต้องไปจดทะเบียนก่อน ถึงจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ แต่จริง ๆ แล้วหากผลงานเข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียน
   
แต่งานที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด มีระดับการสร้างสรรค์เพียงพอ และต้องเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิใช่ลอกเลียนงานของคนอื่น และต้องเป็นงานสร้างสรรค์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
   
อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ สำหรับบุคคลธรรมดา กฎหมายให้ความคุ้มครองไปตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และต่อเนื่องไปอีก 50 ปี ส่วนนิติบุคคล กฎหมายให้ความคุ้มครอง 50 ปี หลังจากสร้างสรรค์ หรือโฆษณาครั้งแรก และสำหรับศิลปะประยุกต์กฎหมายให้ความคุ้มครอง 25 ปี หลังจากสร้างสรรค์ หรือโฆษณาครั้งแรก
   
ที่เป็นปัญหาและสร้างความสับสนเป็นอย่างมากคือเรื่อง “เจ้าของลิขสิทธิ์” เพราะผู้สร้างสรรค์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจเป็นคนเดียวกัน หรือคนละคนก็ได้ ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์งาน
   
หากเป็นการสร้างสรรค์งานโดยอิสระ เจ้าของลิขสิทธิ์คือตัวผู้สร้างสรรค์ ส่วนในกรณีการสร้างสรรค์งานภายใต้การจ้างงาน ผู้สร้างสรรค์แม้จะอยู่ในฐานะลูกจ้าง แต่ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานสร้างสรรค์ เว้นแต่ได้ทำหนังสือตกลงกันไว้กับนายจ้างเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง แรงงานนั้น
   
ตัวอย่างเช่น สถาปนิกอิสระ หรือสถาปนิกที่เป็นลูกจ้างของบริษัทรับสร้างบ้านต่าง ๆ หากไม่ได้ทำสัญญาตกลงกับนายจ้างไว้เป็นอย่างอื่น แบบบ้านก็ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิก แต่บริษัทรับสร้างบ้านสามารถนำแบบบ้านไปใช้ได้ ในฐานะผู้ว่าจ้าง

ส่วนกรณีการรับจ้างบุคคลอื่น ผู้ว่าจ้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้สร้างสรรค์ไว้เป็นอย่างอื่น
   
ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ก็คือ ถ้ามีเจ้าของบ้านจ้างให้สถาปนิกเขียนแบบบ้านให้ เจ้าของบ้านจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบบบ้าน ยกเว้นแต่จะมีการตกลงระหว่างเจ้าของบ้านกับสถาปนิกไว้เป็นอย่างอื่น
   
เช่นเดียวกันกับงานสร้างสรรค์โดยการจ้าง หรือทำตามคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ หรือของท้องถิ่น ลิขสิทธิ์จะตกเป็นของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
   
กรณีของการนำงานที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วมาดัดแปลง โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ดัดแปลงจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของสิทธิที่มีอยู่ในงานเดิม
   
การละเมิดลิขสิทธิ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือการละเมิดลิขสิทธิ์ทางตรง ได้แก่ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท ถ้าเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 8 แสนบาท
   
อีกประเภทคือการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอ้อม ได้แก่ การที่รู้อยู่แล้วว่างานทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับ 1 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท และถ้าเป็นการกระทำความผิดเพื่อการค้า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ถึง 4 แสนบาท
   
“การที่กฎหมายให้ความคุ้มครองผลงานที่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์โดย อัตโนมัติ ทำให้มีปัญหาในการค้นหาข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงได้เปิดให้มีการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ขึ้น ผู้สนใจสามารถแจ้งข้อมูลยืนยันการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลให้ด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญหา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th” เขมะศิริ นิชชากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวสรุป.

[email protected]
เดลินิวส์ออนไลน์
19 กพ.2554
บันทึกการเข้า

 คลิกที่นี่ เพื่อขอรับ ข่าวด่วน! จากเว็บ ICT.in.th ทางอีเมล์ ฟรี!อย่าถามว่าฉันจะได้อะไร แต่จงถามว่าฉันจะให้อะไรกับ ICT.in.th  /Don't ask what I will get, but ask what I will give ICT.in.th

parin
สมาชิกเว็บ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 1,294« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 09:17:12 AM »

ก็น่าเห็นใจนะค่ะ การสร้างผลงานด้วยฝีมือและการทุ่มเทงานจนออกมาสู่สาธารณะ เป็นที่ยอมรับกับสังคม แต่ก็ถูกบุคคลอื่น นำเอาไปใช้ประโยชน์หารายได้  เคยเข้าไปชื่นชมแบบบ้าน ต่างๆที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและลงตัว และก็แอบจดจำ มาปรับปรุงในบ้านของเรา แบบนี้คงไม่ผิดเพราะไม่ได้นำไปหารายได้
พูดถึงลิขสิทธิ์ทุกๆเรื่อง ตราบใดที่ผู้คน ไม่มีระเบียบวินัย ในตัวเอง มีความเห็นแก่ตัว ปัญหานี้คงไม่มีวันหมดไปจากสังคมนี้ ครอบครัวใหนไม่ได้ปลูกฝังให้บุคคลในครอบครัวมีระเบียบวินัยในตัวเอง  เรื่องนี้คงจะไม่มีวันหมดไปจากสังคมของเรา ปัญหาที่ยุ่งเหยิงในปัจจุบันก็เริ่มมาจากจุดนี้นี้เอง Cheesy Cheesy
บันทึกการเข้า
ninjacheaw
สมาชิกเว็บ
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 286


« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 09:27:32 AM »

ดีๆ  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ อัติโนมัติ ว้าวเยี่ยยม
บันทึกการเข้า
vithoo
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 29« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 07:31:36 PM »

มันก็สวยดีนะเนีย รองเล่นๆๆนัว่าถ้าเราเอาห้องนอนมาไว้ข้างหน้าหมด
เอ้าห้องรับแขกไปไว้ตรงห้องน้ำ ก็ไม่เหมือน ลิขสิทธิ์แบบบ้าน หลังนี้แล้วนะสิ   
อิอิ ไปคดิเอาเองนะ นิดเดียว ใช่ไม่เอย ได้มะเนียอย่างนีนะ

บันทึกการเข้า
Geji2499
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 19


เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 05:24:44 PM »

 
บันทึกการเข้า
alonein
สมาชิกเว็บ
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 397


เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 06:25:54 PM »

เข้ามาอ่านด้วยคนคร้าบ
บันทึกการเข้า
Tabianjiw
สมาชิกเว็บ
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1,100


เสราะกราว อินดีเพ็นเด้นท์


« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2013, 06:46:06 PM »

มันก็สวยดีนะเนีย รองเล่นๆๆนัว่าถ้าเราเอาห้องนอนมาไว้ข้างหน้าหมด
เอ้าห้องรับแขกไปไว้ตรงห้องน้ำ ก็ไม่เหมือน ลิขสิทธิ์แบบบ้าน หลังนี้แล้วนะสิ   
อิอิ ไปคดิเอาเองนะ นิดเดียว ใช่ไม่เอย ได้มะเนียอย่างนีนะ :)ความเห็นท่านถูกต้อง ลิขสิทธิ์แบบบ้าน เอาผิดยากครับ จริง ๆ ก็ลอก ๆ กันมาทั้งนั้นแหละ หาต้นฉบับไม่เจอ 555

แบบบ้านที่รับมาจากสถาปนิก ยังก่อสร้างไม่ได้ ต้องให้วิศวกรโครงสร้างคำนวนออกมาก่อน พอถึงมือวิศวกรแต่ละท่าน คำนวนออกมา ไม่เหมือนกันซักท่าน เสา 1 ต้น ใส่เหล็กก็ไม่เหมือนกัน
 ;)มันสำคัญอยู่ที่ว่า ใครเป็นคนเซ็นต์ในแบบสถาปัตย ใครเซ็นต์ในแบบโครงสร้าง ใครเซ็นต์ในแบบไฟฟ้า-ประปา-แอร์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง คนนั้นต่างหากต้องรับผิดชอบ เยอะไปหมด 555

สมมติว่าท่านจ้างคนมาออกแบบสร้างบ้าน เสร็จ ไป 1 หลัง หากจะสร้างใหม่ แบบบ้านฉบับเดิมนั้น ท่านสร้างใหม่อีกไม่ได้ ต้องขออนุญาตใหม่ หาสถาปนิกและ วิศวกรเซ็นต์ใหม่  จึงจะยื่นขออนุญาตได้
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


ข้อความ หรือรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และถูกส่งขึ้นโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งทาง ICT.in.th มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล หากท่านพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป