หน้า: [1] 2   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การนำของกลาง:ไปเก็บรักษา  (อ่าน 26747 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
limijung
สมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตรุ่นพี่
สมาชิกเว็บ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 289


« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 09:36:05 PM »

การนำของกลางไปเก็บรักษา
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ อาญา) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550 มาตรา 85/1 ในระหว่างสอบสวน สิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินที ่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ถ้ายังไม่ได้นำสืบหรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการพิจาร ณาคดี เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของที่เ จ้าพนักงานยึดไว้ อาจยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อขอรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดย ไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ การสั่งคืนสิ่งของตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่กระทบถึงการใ ช้สิ่งของนั้นเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริ งในภายหลัง ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งโดยมิชักช ้า โดยอาจเรียกประกันจากผู้ยื่นคำร้องหรือกำหนดเงื่อนไข อย่างหนึ่งอย่างใดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอม คืนสิ่งของนั้นเมื่อมีคำสั่งให้คืน ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มีอำนาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับตามสัญญาประกั นเช่นว่านั้นได้ วิธีการยื่นคำร้อง เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรว ง ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ อนุญาต ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลช ั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวได้ภา ยในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาตและใ ห้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต ศาลอาจเรียกประกันหรือกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใ ดได้ตามที่เห็นสมควร คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
เมื่อถูกจับลิขสิทธิ์ สิ่งที่เรามักจะเห็นก็คือการยึดเครื่องเพื่อนำไปเป็น ของกลางในการพิจารณาคดี แต่เนื่องจากความผิดใน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ เป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นจึงมักจะเห็นการยึดเครื่องเพื่อเรียกเงินค่าย อมความ หรือคุณจะเรียกว่ายึดเครื่องแล้วเรียกค่าไถ่ก็สุดแล้ วแต่ ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของคดีลิขสิทธิ์สำหรับร้ านเน็ตก็คือ "เมื่อไรจะได้เครื่องคืน" ปัจจัยที่ทำให้เกิดกระบวนการปล้นเรียกค่าไถ่อย่างถูก กฎหมายมีอยู่ไม่กี่ข้อ 1. กฎหมายอาญาไทยเป็นระบบกล่าวหา 2. ตำรวจมีอำนาจในการจับกุมและยึดของกลาง 3. ความผิดใน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ เป็นความผิดอันยอมความได้ 4. เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาหลักหมื่น และร้านเน็ตมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ภาครัฐเองก็ไม่ใช่มองไม่เห็นปัญหาการอาศัยช่องโหว่ขอ งกฎหมายในการปล้นเรียกค่าไถ่เช่นนี้ จึงได้กระทำการแก้ไข พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ แต่การแก้ไข พ.ร.บ. ยังต้องอาศัยเวลากว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างนี้ก็มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตราหนึ่งใน พ.ร.บ. ก็สามารถใช้เป็นช่องทางในการนำเครื่องกลับคืนมาโดยไม ่ต้องเสียค่าไถ่ โดยเราสามารถใช้กระบวนการได้ดังนี้ 1. เมื่อถูกจับลิขสิทธิ์ และถูกยึดเครื่องไปสถานีตำรวจ ให้ทำหนังสือขอนำของกลางไปเก็บรักษาถึงผู้กำกับสถานี ตำรวจ ใจความต้องระบุให้ชัดเจนว่าร้อยเวรสอบสวนชื่ออะไร คดีอะไร ขอนำของกลางไปเก็บรักษา โดยจะนำกลับไปทั้งหมด ยกเว้นฮาร์ดดิสก์ที่จะถอดเอาไว้ให้เป็นของกลาง เพราะฮาร์ดดิสก์เป็นที่บรรจุข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และจะทำการจดยี่ห้อ, ชนิด, ตลอดจนหมายเลขผลิตภัณฑ์ (serial number) และจำนวนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพื่อทำรายการก ารนำของกลางไปเก็บรักษา และเมื่อศาลมีคำสั่งให้นำของกลางมาคืนเพื่อพิจารณาคด ี จะรีบนำมาคืนในทันที 2. แนบบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และสำเนาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550 ไปกับหนังสือขอนำของกลางไปเก็บรักษาด้วย 3. เมื่อไม่มีหนังสือตอบ หรือมีหนังสือตอบปฏิเสธจากสถานีตำรวจ ให้ยื่นหนังสือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้นำของ กลางไปเก็บรักษาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระห ว่างประเทศ (กลาง) ซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า พญาไท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต 4. ศาลจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

บันทึกการเข้า
vicgame1
สมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตรุ่นพี่
สมาชิกเว็บ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 136


« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2009, 10:10:34 AM »

เงื่อนไขและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  และไม่ทราบว่ากฎกระทรวงในขณะนี้ออกหรือยังครับ
บันทึกการเข้า
chajang
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 31


« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2009, 07:47:07 PM »

มีตัวอย่างหนังสือรึเปล่าคะ  Huh? อยากจะทำตามวิธีนี้ดูน่ะค่ะ เพราะตอนนี้เครื่องโดนยึดไปหมดเลย ขาดรายได้อย่างมาก 
บันทึกการเข้า
infinity
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 42« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2009, 01:15:46 PM »

ขอบคุณมาก สำหรับข้อมูลดีๆ Kiss
บันทึกการเข้า
chajang
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 31


« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 08:20:18 AM »

ตอนนี้ทำเรื่องเก็บรักษาของกลางเสร็จแล้วค่ะ ได้เครื่องคืนมาแล้วด้วยค่ะ (ยกเว้นฮาร์ทดิส) เลยเอาวิธีการมาแชร์ให้ฟัง 

ขั้นแรกคือไปคุยกับร้อยเวรสอบสวนที่ยึดของกลางไว้ ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จบ ถ้าไม่จบ ทำหนังสือยื่นถึงผู้กำกับการสถานีนั้นๆ

โดยเอกสารที่ใช้มี
1. หนังสือคำร้อง (เขียนเอาเองก็ได้)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ต้องหาหรือผู้ยื่นคำร้อง
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ต้องหาหรือผู้ยื่นคำร้อง
4. แผนที่สถานที่เก็บรักษาของกลาง
5. บัญชีรายการอุปกรณ์ส่วนควบหน่วยประมวลผล(ฮาร์ดดิสซ์)
6. สำเนาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550


อันนี้เป็นตัวอย่างคำร้อง กับบัญชีรายการอุปกรณ์ส่วนควบหน่วยประมวลผล(ฮาร์ดดิสซ์) ที่เราใช้จริงๆ เมื่อยื่นคำร้องไปแล้วเค้าอนุญาตเราก็เขียนรายการ ซีเรียลของฮาร์ทดิสก์ที่ถอดออกจากเครื่องและอุปกรณ์ที่เรานำกลับ แกะไปเขียนไปให้เห็นกันตรงนั้นเลย

ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร
http://www.mediafire.com/?yjrgyngd0bn

ไฟล์สำเนาพระราชบัญญัติฯ ที่ต้องอัพให้ใหม่เพราะเอกสารที่อยู่ในบอร์ดมีลายน้ำ ใช้ไม่ได้ (แต่ถ้าผิดกฎบอร์ดเว็บมาสเตอร์ลบได้เลยค่ะ)
http://www.mediafire.com/?ybt2oldnihh


เอาเอกสารข้างต้นทั้งหมดไปพบผู้กำกับสถานี (ทางที่ดีควรมีนักการเมืองท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับตำรวจพาไป) แล้วอธิบายเหตุผลที่เราขอของกลางไปเก็บรักษา เช่นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเปราะบาง เสียหายง่าย ถ้าไม่ใช้งานเป็นเวลานาน, ขาดรายได้จุนเจือ มีภาระหนี้สิน ฯลฯ ทางโรงพักจะให้เราเขียนคำร้องเป็นฟอร์ม "คำขออนุญาต" อีกทีเพื่อให้ผู้กำกับเซ็นอนุญาตหรือไม่อนุญาต ถ้าท่านอนุญาตเราก็เอาเครื่องกลับได้เลยโดยทำบัญชีไว้ แต่ถ้าไม่อนุญาต เราสามารถเอาใบคำขออนุญาตนั้นไปยื่นอุทรณ์ต่อที่ศาลทรัพย์สินฯ ได้เลยภายใน 30 วัน


 Roll Eyes Roll Eyes
บันทึกการเข้า
TECH-COM
สมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตรุ่นพี่
สมาชิกเว็บ
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 138


« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 08:51:23 AM »

ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆครับ ครบดีจริงๆ กำลังกังวลเลยว่าจะไปหาเอกสารที่ไหนหรือต้องเริ่มเขียนยังไง ขอบคุณครับ
(ผมแค่เผื่อไว้ก่อนนะยังไม่ได้โดนยก)
บันทึกการเข้า
sagulya
สมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตรุ่นพี่
เด็กใหม่หัดโพส
****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 80« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 01:13:26 PM »

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ 
บันทึกการเข้า
goodg
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 32


« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 10:51:08 PM »

  ขอบคุณครับ ขอให้เครื่องจบลงด้วยดีนะครับ
บันทึกการเข้า
banananet
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2009, 02:41:25 AM »

ง่า  ไปก๊อบปี้มาทั้งดุ้นไม่เปลี่ยนคำเลยหรอ
 Embarrassed
บันทึกการเข้า
BigTiger
เด็กใหม่หัดโพส
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 10


« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 06:13:39 PM »

ขอบคุณสำหรับข้อความดีๆ คะ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


ข้อความ หรือรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และถูกส่งขึ้นโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่งทาง ICT.in.th มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล หากท่านพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป