ICT.in.th กลุ่มร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ประเทศไทย : InternetCafe Thailand

ICT.in.th กลุ่มร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ประเทศไทย : InternetCafe Thailand => ข่าวสาร กลุ่มร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ประเทศไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: แมวหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 11:19:05 AMหัวข้อ: Speed Test ทดสอบความเร็วใช้งานอินเตอร์เน็ตกับเซอร์เวอร์ของสบท.
เริ่มหัวข้อโดย: แมวหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 11:19:05 AM
Speed Test

ICT Bandwidth Speed Test

บริการ ICT Bandwidth Speed Test คุณสามารถเข้ามาเพื่อวัด ความเร็วอินเตอร์เน็ต ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ทดสอบความเร็วใช้งานอินเตอร์เน็ตกับเซอร์เวอร์ของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท)
โดยข้อมูลการวัดความเร็วจะถูกนำไปเก็บรวบรวมที่เซอร์เวอร์ของ สบท.

tags: speed test, เช็คความเร็วเน็ต, ทดสอบความเร็วเน็ต, วัดความเร็วเน็ต, ความเร็วเน็ต, ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต, เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต, วัดความเร็วอินเทอร์เน็ต, test speed, adsl speed test, test speed adsl, speed test, speed test adsl, broadband speed test, speed meter, typing speed test